Diot máy phát kích từ Diot set 40A 1200V RSK5001

Diot máy phát kích từ Diot set 40A 1200V RSK5001
Mã sản phẩm :   RSK5001
Số lượng :   4
  • Tên tiếng việt: Diot máy phát kích từ 
  • Tên tiếng anh: Diot set 40A 1200V
  • Danh điểm: RSK5001
  • Giá tham khảo tùy thời điểm