Cảm biến mưc nước thấp Sensor (Liquid lever switch) S85/04 - S45/04

Cảm biến mưc nước thấp Sensor (Liquid lever switch) S85/04 - S45/04
Mã sản phẩm :   S85/04 - S45/04
Số lượng :   27
  • Tên tiếng việt: Cảm biến mưc nước thấp 
  • Tên tiếng anh: Sensor (Liquid lever switch)
  • Danh điểm: S85/04 - S45/04
  • Giá tham khảo tùy thời điểm