Béc phun 158 Nozzle 0433 171 766 DLLA158P 1216

Béc phun 158 Nozzle 0433 171 766 DLLA158P 1216
Mã sản phẩm :   0433 171 766 DLLA158P 1216
Số lượng :   32
  • Tên tiếng việt: Béc phun 158 
  • Tên tiếng anh: Nozzle
  • Danh điểm: 0433 171 766 DLLA158P 1216
  • Giá tham khảo tùy thời điểm