Vòi phun điện tử P200H Perkins INJECTOR 1300 series

Vòi phun điện tử P200H Perkins INJECTOR 1300 series
Mã sản phẩm :   BN1830691C (10000-12393)
Số lượng :   18
  • Tên tiếng việt: Vòi phun điện tử P200H
  • Tên tiếng anh: Perkins INJECTOR 1300 series
  • Danh điểm: BN1830691C (10000-12393)
  • Giá tham khảo tùy thời điểm