Motor đề P300 Starter motor 24V 7,5KW

Motor đề P300 Starter motor 24V 7,5KW
Mã sản phẩm :   MS1-401A (FG 925-008)
Số lượng :   3
  • Tên tiếng việt: Motor đề P300 
  • Tên tiếng anh: Starter motor 24V 7,5KW
  • Danh điểm: MS1-401A (FG 925-008) 
  • Giá tham khảo tùy thời điểm