Gioăng cao su (P200) Seal o ring

Gioăng cao su (P200) Seal o ring
Mã sản phẩm :   930-665 (902-115)
Số lượng :   12
  • Tên tiếng việt: Gioăng cao su (P200)
  • Tên tiếng anh: Seal o ring 
  • Danh điểm: 930-665 (902-115)
  • Giá tham khảo tùy thời điểm