Đồng hồ áp lực nhớt Gauge, pressure oil P200

Đồng hồ áp lực nhớt Gauge, pressure oil P200
Mã sản phẩm :   626-151
Số lượng :   9
  • Tên tiếng việt: Đồng hồ áp lực nhớt
  • Tên tiếng anh: Gauge, pressure oil P200
  • Danh điểm: 626-151
  • Giá tham khảo tùy thời điểm