Đồng hồ ampe (500/ 5) Ammeter

Đồng hồ ampe (500/ 5) Ammeter
Mã sản phẩm :   620-809
Số lượng :   4
  • Tên tiếng việt: Đồng hồ ampe (500/ 5) 
  • Tên tiếng anh: Ammeter
  • Danh điểm: 620-809
  • Giá tham khảo tùy thời điểm