Đi ốt P300 (đỏ và xanh) Diode (blue and red)

Đi ốt P300 (đỏ và xanh) Diode (blue and red)
Mã sản phẩm :   LSA461-9-01 82PF80-Y
Số lượng :   1
  • Tên tiếng việt: Đi ốt P300 (đỏ và xanh)
  • Tên tiếng anh: Diode (blue and red)
  • Danh điểm: LSA461-9-01 82PF80-Y
  • Giá tham khảo tùy thời điểm