Chuyển mạch xoay đo dòng điện 20A P200, 200H & P300 Switch

Chuyển mạch xoay đo dòng điện 20A P200, 200H & P300 Switch
Mã sản phẩm :   604-242
Số lượng :   8
  • Tên tiếng việt: Chuyển mạch xoay đo dòng điện 20A P200, 200H & P300
  • Tên tiếng anh: Switch
  • Danh điểm: 604-242
  • Giá tham khảo tùy thời điểm