Càng giữ vòi phun P200 Clamp

Càng giữ vòi phun P200 Clamp
Mã sản phẩm :   905-230
Số lượng :   7
  • Tên tiếng việt: Càng giữ vòi phun P200
  • Tên tiếng anh: Clamp
  • Danh điểm: 905-230
  • Giá tham khảo tùy thời điểm