Cảm biến trục cam P200H Transducer

Cảm biến trục cam P200H Transducer
Mã sản phẩm :   10000-38432(994-575)
Số lượng :   1
  • Tên tiếng việt: Cảm biến trục cam P200H
  • Tên tiếng anh: Transducer 
  • Danh điểm: 10000-38432(994-575)
  • Giá tham khảo tùy thời điểm