Cảm biến nhiệt độ nước (P200H) Switch

Cảm biến nhiệt độ nước (P200H) Switch
Mã sản phẩm :   622-340
Số lượng :   3
  • Tên tiếng việt: Cảm biến nhiệt độ nước (P200H)SGN)
  • Tên tiếng anh: Switch 
  • Danh điểm: 622-340
  • Giá tham khảo tùy thời điểm