Cảm biến nhiệt độ nước P200, 200H, P300 Switch sender

Cảm biến nhiệt độ nước P200, 200H, P300 Switch sender
Mã sản phẩm :   622-351
Số lượng :   2
  • Tên tiếng việt: Cảm biến nhiệt độ nước P200, 200H, P300
  • Tên tiếng anh: Switch sender 
  • Danh điểm: 622-351
  • Giá tham khảo tùy thời điểm