Béc phun điện tử P200H Injector

Béc phun điện tử P200H Injector
Mã sản phẩm :   10000-12393/ 934-972/DP-BN/994-052
Số lượng :   2
  • Tên tiếng việt: Béc phun điện tử P200H
  • Tên tiếng anh: Injector
  • Danh điểm: 10000-12393/ 934-972/DP-BN/994-052
  • Giá tham khảo tùy thời điểm